¡Felices e laicas , e movidas Saturnalias!
Elipse: index
 

 

 

 


                                                  2009 – 2010       

 

según os usos e costumes do lugar,...
 

 

 

e tamén, outros novos
Finiquitos
ao  totem
 

 


                                

 

 

en  conxunción, disfrute  e  fraternidade universal
Cuadro de texto: <<Galicia Internacional e persuasiva>>