ANTROIDO 2008

Enterro do Castrón

 

 

Farsa e peregrinaxe para o enterro do “Castrón 2008”

--por altos e baixos, e mozos , cativos e vellos, xentes de todo tipo e condición

En Coruxo. Alenta o C-R-A-C-C- *****::::

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Elipse: 1

Memoria en texto e imaxes distribuídas en

17 páxinas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elipse: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antroido 2008

 

      Enterro do Castrón , en Coruxo. O C.R.A.C.C. (é decir veciños e veciñas de toda idade e condición) desbota ás bruxas, e ponse a traballar. Na escorrentía de toda cras de  pestilencias.

 

Queremos un urbanismo sostíbel, equitativo i equilibrado.

 

Que distribuia as cargas i os beneficios.

 

 Que non consinta o irresponsable degradar “do habitat”, nin o repetir do  despilfarro

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elipse: 3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cuadro de texto: Os rapaces coa leña, e a teima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cuadro de texto: As víctimas 
             dos despilfarradores

 

O enterro do castrón 2008, fornecendo o maxinario colectivo de nenos e nenas da zona, que viviron con intensidade o evento

 
Elipse: 4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Unha mostra da expectante, satisfeita e comprometida concorrencia.

 

En degustación estética

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elipse: 5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A queima do Castrón 2008  tras recorrer Coruxo, en comitiva, remata en lume e cinzas no Bao, diante da capela.

 

Os peregrinos Interesados, no lume purificador, nos reconfortantes e sabrosos chourizos asados regados con bó viño, e en escorrentar ós pantasmas

 

 

 

 

 

 

Elipse: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Elipse: 7

O enterro do Castrón, no Bao

 

Farsa antroidal con luces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elipse: 8

Velahí, a ben satisfeita convivencia, que fornece o maxín, e fai real o argallar codo a codo, o que non está nos escritos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elipse: 9

O que os cidadáns teñen interés en depurar, no 2008.

 

No estética e ritual da queima do Castrón.

Para beneficio xeral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obxecto da atención dos artistas, e dos cidadáns.

 

Na cercanía do lume

 

 

 

Elipse: 10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cuadro de texto: Chamas purificadoras
Elipse: 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elipse: 12

 

Lume vivo

 

E xusticiero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elipse: 13

 

“Res non verba”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elipse: 14

Enterro do Castrón 2008

 

Máis de chamas e biodegradables