TEMA SANEAMENTO DA CIDADE DE VIGO : (depuración, Macrodepuradora,...)

 

                  1)  Para este tipo de emplazamentos, (nos que en áreas reducidas acumular grande cantidade de detritus de todo tipo), acudíase a “zonas degradadas”, e  en percepcións de alonxamento da vida e respirar cotián da cidadanía. I   en desenrolos urbanísticos de todo tipo cós “rasgos diferenciales”  i  epígrafes de “industrias e actividades insalubres, molestas e peligrosas”

 

        ....A Aparicia (en Matamá),  vertedoiro de “O zondal”, en Freixo,...E na Coruña....,zona marxinal(vertedoiro de Vens)....

 

2) Aos  despilfarradores oficiales de todo tipo, das arcas públicas, có abrevadero en elas, e  ahí , o seu  ordeñe personal, no lles importa “degradar” a zona máis deseada da cidade na significación e antípodas da  percepción 1) anterior, si elo é o que “creen” menos lles complica o que convén “ao seu pesebre”, e ocupado (tanto ter) qué facer en chupar do bote.

 

O que lles concerne, é gañar tempo, e os (chamuios, ou ) engados  que haxan (poidan) utilizar no negocio

 

Os intereses do que se xogue a cidade, e a  cidadanía no asunto, importa moito menos; ou non lles importa nada.

E ímolo DEMOSTRAR DE FORMA PALMARIA: (O tema , é decisivo, e sintomático. Permítasenos un tamaño, atención e circulacions mínimas en orde a ese obxetivo)

 

Anque non é  “da  nosa incumbencia, nin responsabilidade”,

   temos a solución  inequívoca que deixa fora de lugar sin asomo de duda  de modo irrebatible para o 95% dos vigueses, a proposta dós despilfarradores     *

 

 

O  tema é reiterativo, e clásico, para o que tuvo de tratamento sempre “no  marxinal”, e que a alguns lles poida parecer esencialmente “en esta connotación” ;que tamén vamos  demostrar que non  é que o sea intrínsecamente. NIN PODE XA SEGUILO SENDO.

 

Para dar solución, (ao agotarse a paciencia do que os veciños de Matamá e Comesaña podían aguantar), o daquela alcalde Soto, fixo o traslado do basurero ... , a Freixo, á  que deu en ser zona “deteriorada” de “O Zondal”, coa  promesa de que o vertedoiro ía  transformarse nun xardín: Con tratamento en cada vertido con modernas compactadoras, ..., recollida e depuración de lixiviados, filtración de augas residuais,...e recubrimento de vexetación para o saneado,oxixenar e desinxectación da zona.

 

àDe nada se acordaron, “salvo do vertido sin miramentos nin cuidado de ningún tipo” no  que foi de novo “imnundo” e “basurero” .De “O Zondal”.

 

<<<Que as máquinas virían nos próximos tres meses, seis meses,...>>> “Como as armas de destrucción masiva”, a día de hoxe :”nin están, nin se  esperan”...

 

Os veciños de Matamá, primero,Freixo, Valladares, e baixo o Zondal, agotaron o que podían aguantar, e “deu de sí o modelo e a degradación do habitat.”

 

DEPURADORA DO  LAGARES: (Obsoleta desde o  principio) Depuradora que non depura: Despilfarro de miles de millons da Comunidade Europea, que ten  a  Ría, como a ten, aos  veciños, como os ten, e  a Vigo  , sen servicio.

 

Con posibilidades de conflicto  á vista, non vacilan: Verten, sen depurar.

Eso sí, con invocacions do máis beatífico dos “xeniales” e irresponsables xestores do peto  público ( disparan con pólvora allea; no les costa un céntimo), e que prefiren levarse con empresas propias y/ou baixo cuerda os medios ao seu dispór a ultratumba, que permitir e acadar de verdade solucións sensatas que dén respostas cabales i eficaces a problemas ciudadanos de atención inexcusables.

 

Eles, ó seu, que non é  precisamente a optimización de servicios ciudadanos: Máximo de  beneficios, e mínimos os danos (e o  equilibrio  i eficacias  na  distribución de todo eso)

 

Agotado o modelo, e o admisible na DEPURADORA  (que non depura) do  Lagares, as patrañas e  rodas de muiño que podían facer tragar ás máis directas víctimas da misma, os dixestores da “res pública”,  comprometéronse  “por unanimidade” en un pleno municipal, a levala a outra parte, dotándoa (desde o seu novo nacemento) dos  medios, e condicións que lle desen sentido, y conseguisen para a cidade, os cidadáns e o entorno  o saneamento e  a Depuración, que Vigo necesita  i  espera

 

E sen necesidade “de víctimas propiciatorias” para elo.

 

¿Acórdanse  os que aquelo firmaron, do seu compromiso?.

 

¡Velahí un problema grave entre os desbaraxustes que –de non desbotalos -se aveciñan:  A absoluta falta de credibilidade de uns tales individos!

 

¿Son capaces de repetir o  despilfarro, por miles de millons que se poñan en xogo?.

 

Eles  vense capaces de repetilo. Sen miramentos de ningún tipo. E puxeron xa unha pica en Flandes nese sentido. Xogan a ese único boleto. E contan con “dependencias” para elo. Están empeñados “en facer marxinales” de por vida, aos  veciños da  zona, e ampliala, tanto como lles conveña. E degradar todo o habido e por haber para “a invocación” (que lles chega) de este servicio.(Que ademáis da zona de depuración propiamente dita), terá a Coruxo permanentemente patas arriba, por mor das conexions e mantenemento que se derivan das invocadas exixencias do  mismo. (Acuguladas nunha zoa restrinxida , aguda e crítica do concello  vigués). Unha  vez consumado o seu imposto deterioro.

 

Elipse: 2Esperan dos veciños “estemos xa ben domesticados”, para eso (polo menos mentras a eles  lles colla no ordeñe)